از شما و برای شما

رادیو اینترنتی پرنیان، یکی دیگر از محصولات گروه رسانه ای پرنیان و رسانه ای برای ایرانیان سراسر جهان است.

سری قدیم - شماره دوم - برنامه نیروی متخصص فدرال

15-07-2013


							 سری قدیم - شماره دوم - برنامه نیروی متخصص فدرال

در این شماره با جزییات برنامه پذیرش نیروی متخصص در قالب برنامه فدرال کشور کانادا در سال 2013 بیشتر آشنا می شوید.
همچنین در این پادکست مصاحبه با آقای علی مختاری، مدیر مجموعه کنپارس و کارشناس مهاجرت را در این خصوص خواهید شنید.

Categories | برنامه های مهاجرتی

Download

Filetype: MP3 - Size: 9.4MB - Duration: 14:40 m (90 kbps 22050 Hz)
FREEBOX: in this box you can write freely what you wish: add links, text, HTML code through a visual editor from the admin section! You can optionally disable this feature if you don't need it...