از شما و برای شما

رادیو اینترنتی پرنیان، یکی دیگر از محصولات گروه رسانه ای پرنیان و رسانه ای برای ایرانیان سراسر جهان است.

سری قدیم - شماره اول پادکست رادیو پرنیان

15-07-2013


							 سری قدیم - شماره اول پادکست رادیو پرنیان

رادیو پرنیان متولد شد.
اولین برنامه رادیو پرنیان به معرفی این رادیو و برنامه های آن می پردازد.

Categories

Download

Filetype: MP3 - Size: 8.07MB - Duration: 15:16 m (74 kbps 22050 Hz)
FREEBOX: in this box you can write freely what you wish: add links, text, HTML code through a visual editor from the admin section! You can optionally disable this feature if you don't need it...