از شما و برای شما

رادیو اینترنتی پرنیان، یکی دیگر از محصولات گروه رسانه ای پرنیان و رسانه ای برای ایرانیان سراسر جهان است.

کاریابی ایرانیان

22-01-2016

کاریابی ایرانیان

Radio Parnian

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 29.39MB - Duration: 12:49 m (320 kbps 44100 Hz)

سطح زبان

15-01-2016

سطح زبان

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 12.88MB - Duration: 5:37 m (320 kbps 44100 Hz)

خدمات کنپارس

15-01-2016

CanPars Services

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 2.91MB - Duration: 3:10 m (128 kbps 44100 Hz)

معرفی برنامه اکسپرس انتری

15-01-2016

An introduction to Express Entry program

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 8.66MB - Duration: 9:28 m (128 kbps 44100 Hz)

مهاجرت به آمریکا از طریق نیروی کار ساده - EB3

15-01-2016

USA Immigration through EB3 program

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 6.9MB - Duration: 3:01 m (320 kbps 44100 Hz)

۱۰ شغل پر درآمد

15-01-2016

Top 10 Paid Jobs

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 13.62MB - Duration: 5:57 m (320 kbps 44100 Hz)

آموزش زبان در آمریکا

15-01-2016

Learn English in USA

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 3.73MB - Duration: 4:04 m (128 kbps 44100 Hz)

چرا کنپارس

15-01-2016

چرا کنپارس را انتخاب کنیم؟

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 12.1MB - Duration: 13:13 m (128 kbps 44100 Hz)

سری جدید - شماره اول - ویژه نوروز ۹۴

21-03-2015

سری جدید رادیو پرنیان همراه با شروع سال جدید

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 93.65MB - Duration: 1:42:17 m (128 kbps 48000 Hz)

سری قدیم - شماره چهارم

18-12-2013

سری قدیم - شماره چهارم

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 51.6MB - Duration: 56:20 m (128 kbps 44100 Hz)

سری قدیم - شماره سوم - برنامه سرمایه گذاری کبک

15-07-2013


							 سری قدیم - شماره سوم - برنامه سرمایه گذاری کبک

دراین شمـاره با برنامه پذیرش پرونده درقالب برنامه سرمایه گذاری استان کبک کانادا درسال ۲۰۱۳ بیشتر آشنا می شوید. همچنیــن، دراین پادکست مصـاحبه با آقـای علی مختـاری، مدیـرمجمــوعــه کنپارس و کارشناس مهاجرت را دراین خصوص خواهید شنید.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 13.77MB - Duration: 22:24 m (86 kbps 22050 Hz)

سری قدیم - شماره دوم - برنامه نیروی متخصص فدرال

15-07-2013


							 سری قدیم - شماره دوم - برنامه نیروی متخصص فدرال

در این شماره با جزییات برنامه پذیرش نیروی متخصص در قالب برنامه فدرال کشور کانادا در سال 2013 بیشتر آشنا می شوید. همچنین در این پادکست مصاحبه با آقای علی مختاری، مدیر مجموعه کنپارس و کارشناس مهاجرت را در این خصوص خواهید شنید.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 9.4MB - Duration: 14:40 m (90 kbps 22050 Hz)

سری قدیم - شماره اول پادکست رادیو پرنیان

15-07-2013


							 سری قدیم - شماره اول پادکست رادیو پرنیان

رادیو پرنیان متولد شد. اولین برنامه رادیو پرنیان به معرفی این رادیو و برنامه های آن می پردازد.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 8.07MB - Duration: 15:16 m (74 kbps 22050 Hz)

Go to episodes archive

FREEBOX: in this box you can write freely what you wish: add links, text, HTML code through a visual editor from the admin section! You can optionally disable this feature if you don't need it...